ImproHelsinki_Transparent_Black.png
TEACHERS.
SaraPalmer2020.jpg

Sara Palmer (pronouns she/her) started her improv career 8 years ago in the United States. Sara has experience in improvisation theater with countless performances and festivals both in the United States and abroad. Sara has studied improvisation at the Torch Theater in Phoenix, as well as under the directing of many of the best improv teachers in the field. In addition, Sara has coached several Harold Teams (long form improv) and taught creative writing. On top of improvising, Sara is also an experienced writer and storyteller. Outside of the world of impro, Sara has 15 years of high level management experience.

Sara Palmer aloitti improuransa 8 vuotta sitten Yhdysvalloissa, mistä hän on kotoisin. Saralla on kokemusta improvisaatioteatterista lukemattomien esitysten ja festivaalien muodossa. Oppinsa Sara on saanut Torch-teatterin kasvattina Phoenixissä sekä niin ikään monien alan huippujen opetuksessa. Lisäksi Sara on koutsannut useita Harold-tiimejä (Amerikkalainen hyvin suosittu pitkän impron muoto) ja opettanut luovaa kirjoittamista. Sara on myös kokenut kirjailija ja tarinankertoja, tämä tausta näkyy sekä opetuksessa että lavalla. Impromaailman ulkopuolella Saralla on 15 vuoden kokemus johtamis- ja hallintotehtävistä.

Kaisa Kokko-Palmer (pronouns she/her) has improvised for 16 years, both in Finland and around the world. Kaisa and Sara founded Impro Helsinki together in 2018. Kaisa has masters in education and has studied Improvisational theater under the guidance of dozens of leading professionals such as Keith Johnston, Randy Dixon and Rama Nicholas, both abroad and in Finland. She has graduated from iO Chicago and has traveled around the world teaching, performing and constantly learning new things about the world of improvisation. Kaisa has a masters degree in Education.

Kaisa Kokko-Palmer (KM) on improvisoinut 16 vuotta sekä Suomessa että ympäri maailmaa. Kaisa ja Sara perustivat Suomen impro-opiston, sittemmin Impro Helsingin yhdessä vuonna 2018. Improvisaatioteatteria Kaisa on opiskellut kymmenien alan johtavien ammattilaisten johdolla (esim. Keith Johnstone, Randy Dixon ja Rama Nicholas), niin ulkomailla kuin Suomessakin. Kaisa on valmistunut iO Chicagosta ja kiertänyt ympäri maailmaa opettamassa, esiintymässä ja oppimassa uutta improvisaation maailmasta.

013_20x30.jpg
Julia-iso.png

Julia Petäjä on koulutukseltaan muusikko ja musiikin aineenopettaja sekä esiintynyt improvisaatioteatterin parissa kymmenen vuoden ajan. Julia on opiskellut improvisaatiota kansainvälisesti (mm. iO Chicagossa) sekä tutkinut maisterintutkielmassaan (bit.ly/intuitioluovassaprosessissa) improvisaatioammattilaisten kokemuksia intuitiosta luovassa prosessissa! Julia opettaa suomenkielisiä 1- ja 2-kursseja Impro Helsingissä.

Julian kuva: Marjo Suvanto

Julia Petäjä (pronouns she/her) is a musician and music teacher and has performed improvisational theatre for over a decade bot in Finland and abroad. Julia has studied improvisation internationally  (inc. iO Chicago) and researched the process of intuition in creative process amongst professional improvisers in her thesis. Julia teaches Finnish levels 1 and 2 at Impro Helsinki.

Julia's photo: Marjo Suvanto

MEIDÄN
FILOSOFIA.
Meille kaikki ovat tervetulleita. Juhlimme ja tuemme yhdenvertaisuutta ja sitoudumme luomaan ja ylläpitämään ympäristön, joka on kaikille vapaa ja turvallinen.
Avoimuus luo empatiaa ja molemminpuolista kunnioitusta.
Avoin vuorovaikutus mahdollistaa psykologisen turvallisuuden. Turvallisuudentunne puolestaan työntää epäonnistumisen pelon pois. Sallivat asenteet mahdollistavat kaikkien osallistumisen. Hyväksyntä johtaa syvempään sitoutumiseen. Sitoutuminen taas johtaa yhteyteen muiden kanssa. Jaetut kokemukset luovat yhteisön.
 
Jokaisella on oikeus ja velvollisuus ilmaista itseään. Aidosti kuuntelemme muita. Improvisaatio perustuu yhteistyölle, vuorovaikutukselle ja hyväksynnälle. Kaikki ovat tervetuleita mukaan!
OUR PHILOSOPHY.
First and foremost we are an all inclusive school. We celebrate and support diversity and are committed to creating an inclusive environment for all.
An openminded perspective breeds empathy and mutual respect. Open communication enables a psychologically safe environment. Feeling safe pushes the fear of failure away. Nonjudgemental attitudes allow everyone to contribute. Feeling accepted leads to greater investment. Being invested empowers connection. Shared experience creates a community.
 
Everyone has the right and responsibility to express themselves. We truly listen to others. Improvisation is based on co-operation, communication and acceptance. You are all welcome to join us!