KORONAOHJEISTUS.

Pitääksemme opiskelijamme ja henkilökuntamme turvassa, kaikkien opiskelijoidemme tulee joko

1) olla täysin rokotettuja (2 rokotetta)

       2) esittää ajantasainen negatiivinen koronatestitulos ennen jokaista kurssikertaa

3) esittää todistus sairastetusta koronasta 
COVID-19 GUIDELINES.

In order to keep our students and staff safe, anyone wishing to register for a class must qualify with one of the following options

1) be fully vaccinated (2 shots)
      
2) present a current negative test
result before every class

3) present a certificate of having had corona 
Joo, tule vaan kurssille!
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

Kurssit.

Hauskaa ja hyödyllistä!
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

BUSINESS.

Vuodessa improvisaationäyttelijäksi!
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

konservatorio.

Kulttuuria, antaa tulla!
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

Esitykset.

Ihmiset Impro Helsingin takana.
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

OPETTAJAt.

Impro Helsinki aina mukanasi!
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

MERCHANDISE.

MEIDÄN FILOSOFIA.
Meille kaikki ovat tervetulleita. Juhlimme ja tuemme yhdenvertaisuutta ja sitoudumme luomaan ja ylläpitämään ympäristön, joka on kaikille vapaa ja turvallinen.
Avoimuus luo empatiaa ja molemminpuolista kunnioitusta.
Avoin vuorovaikutus mahdollistaa psykologisen turvallisuuden. Turvallisuudentunne puolestaan työntää epäonnistumisen pelon pois. Sallivat asenteet mahdollistavat kaikkien osallistumisen. Hyväksyntä johtaa syvempään sitoutumiseen. Sitoutuminen taas johtaa yhteyteen muiden kanssa. Jaetut kokemukset luovat yhteisön.
 
Jokaisella on oikeus ja velvollisuus ilmaista itseään. Aidosti kuuntelemme muita. Improvisaatio perustuu yhteistyölle, vuorovaikutukselle ja hyväksynnälle. Kaikki ovat tervetuleita mukaan!

"Meidät on tehty tarinoista"

                                 - viisaus sana kerrallaan