KORONAOHJEISTUS.

Pitääksemme opiskelijamme ja henkilökuntamme turvassa, kaikkien opiskelijoidemme tulee esittää henkilökohtainen koronapassinsa ennen jokaista kurssikertaa. Tämä käytäntö on voimassa toistaiseksi.

Infoa passin lataamiseksi.

 
COVID-19 GUIDELINES.

In order to keep our students and staff safe, anyone wishing to register for a class must present their personal corona pass before each class. This policy takes place until further notice.

Info on downloading the pass. 
Joo, tule vaan kurssille!
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

Kurssit.

Hauskaa ja hyödyllistä!
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

BUSINESS.

Vuodessa improvisaationäyttelijäksi!
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

konservatorio.

Kulttuuria, antaa tulla!
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

Esitykset.

Ihmiset Impro Helsingin takana.
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

OPETTAJAt.

Impro Helsinki aina mukanasi!
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

MERCHANDISE.

MEIDÄN FILOSOFIA.
Meille kaikki ovat tervetulleita. Juhlimme ja tuemme yhdenvertaisuutta ja sitoudumme luomaan ja ylläpitämään ympäristön, joka on kaikille vapaa ja turvallinen.
Avoimuus luo empatiaa ja molemminpuolista kunnioitusta.
Avoin vuorovaikutus mahdollistaa psykologisen turvallisuuden. Turvallisuudentunne puolestaan työntää epäonnistumisen pelon pois. Sallivat asenteet mahdollistavat kaikkien osallistumisen. Hyväksyntä johtaa syvempään sitoutumiseen. Sitoutuminen taas johtaa yhteyteen muiden kanssa. Jaetut kokemukset luovat yhteisön.
 
Jokaisella on oikeus ja velvollisuus ilmaista itseään. Aidosti kuuntelemme muita. Improvisaatio perustuu yhteistyölle, vuorovaikutukselle ja hyväksynnälle. Kaikki ovat tervetuleita mukaan!

"Meidät on tehty tarinoista"

                                 - viisaus sana kerrallaan