Joo, tule vaan kurssille!
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

Kurssit.

Kulttuuria, antaa tulla!
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

Esitykset.

Hauskaa ja hyödyllistä!
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

BUSINESS.

Ihmiset Impro Helsingin takana.
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

OPETTAJAt.

Vuoden intensiivikoulutus!
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

konservatorio.

Impro Helsinki aina mukanasi!
ImproHelsinki_Transparent_Black.png

MERCHANDISE.

MEIDÄN FILOSOFIA.
Meille kaikki ovat tervetulleita. Juhlimme ja tuemme yhdenvertaisuutta ja sitoudumme luomaan ja ylläpitämään ympäristön, joka on kaikille vapaa ja turvallinen.
Avoimuus luo empatiaa ja molemminpuolista kunnioitusta.
Avoin vuorovaikutus mahdollistaa psykologisen turvallisuuden. Turvallisuudentunne puolestaan työntää epäonnistumisen pelon pois. Sallivat asenteet mahdollistavat kaikkien osallistumisen. Hyväksyntä johtaa syvempään sitoutumiseen. Sitoutuminen taas johtaa yhteyteen muiden kanssa. Jaetut kokemukset luovat yhteisön.
 
Jokaisella on oikeus ja velvollisuus ilmaista itseään. Aidosti kuuntelemme muita. Improvisaatio perustuu yhteistyölle, vuorovaikutukselle ja hyväksynnälle. Kaikki ovat tervetuleita mukaan!

"Meidät on tehty tarinoista"

                                 - viisaus sana kerrallaan