top of page
MEIDÄN FILOSOFIA.

Juhlimme ja tuemme yhdenvertaisuutta ja sitoudumme luomaan ja ylläpitämään ympäristöjä, jotka ovat kaikille vapaita ja turvallisia.

Avoimuus luo empatiaa ja molemminpuolista kunnioitusta.
Avoin vuorovaikutus mahdollistaa psykologisen turvallisuuden. Turvallisuudentunne puolestaan työntää epäonnistumisen pelon pois. Sallivat asenteet mahdollistavat kaikkien osallistumisen. Hyväksyntä johtaa syvempään sitoutumiseen. Sitoutuminen taas johtaa yhteyteen muiden kanssa. Jaetut kokemukset luovat yhteisön.
 
Jokaisella on oikeus ja velvollisuus ilmaista itseään. Aidosti kuuntelemme muita. Improvisaatio perustuu yhteistyölle, vuorovaikutukselle ja hyväksynnälle. Kaikki ovat tervetuleita!

"Meidät on tehty tarinoista"

                                 - viisaus sana kerrallaan

bottom of page