SUomen impro-opisto:

ImproHelsinki_Transparent_Color.png

OPINTOPOLKU.

IMPROVISAATIO 1: ALKUJA (6 VIIKKOA)

Impro Helsingin ensimmäinen kurssi, “alkuja”, tutustuttaa opiskelijat improvisaatioteatterin maailmaan. Kuuden viikon aikana pidetään hauskaa turvallisessa ryhmässä ja tutustutaan samalla improvisaation perusperiaatteisiin; hyväksyntä ja toisten tukeminen, JOO-JA, kuunteleminen ja reagointi, kohtaustyöskentelyn perusteet, kohtauksen määrittelyn alkeet, lavatyöskentelyn sekä miimin alkeet ja tarinankerronnan ja - kaaren alkeet. Opiskelijat perehtyvät myös hahmo- ja statustyöskentelyn alkeisiin, näyttelijäntyön alkeisiin sekä improvisaatioteatterin perussanastoon. Kurssin aikana paneudutaan myös siihen filosofiaan, että sinä olet riittävä juuri tuollaisena kuin olet!

 

Tämä kurssi tutustuttaa sinut Impro Helsingin metodiin improvisaatioteatterin opiskelussa ja esittämisessä.

IMPROVISAATIO 2: HAHMOT JA TUNTEET (6 VIIKKOA)

Improvisaatio 2 keskittyy luomaan, kehittämään, ylläpitämään ja kasvattamaan hahmoja. Opiskelijat oppivat hahmojen näkökulmista, rohkeista hahmovalinnoista ja hahmossa pysymisestä. Hahmotyöskentelyn toinen taso on vaikuttuminen niiden tilanteiden ja tarinoiden puitteissa, jotka lavalla syntyvät. Käytämme erilaisia harjoituksia tunneilmaisuun sekä monipuoliseen ja totuudelliseen reagointiin. Harjoitusten avulla lisäämme syvyyttä ja uskottavuutta hahmotyöskentelyyn. Lisäksi opiskelijat jatkavat miimin opettelua ja tutustuvat kohtauksesta toiseen siirtymisiin yksinkertaisten leikkausten avulla. Kakkoskurssi päättyy (vapaaehtoiseen) valmistujaisesitykseen.

IMPROVISAATIO 3: KOHTAUKSEN TAIKA (8 VIIKKOA)

Kurssikokonaisuuden kolmannella tasolla opiskelijat pääsevät syväsukeltamaan kohtaustyöskentelyn maailmaan. Kurssilla pilkotaan kohtauksen rakenne osiin, opitaan tunnistamaan kohtauksen rakennuspalikoita ja sitä, mikä edistää monipuolista kohtaustyöskentelyä. Kurssin päättyessä opiskelijat tekevät 10 minuutin improvisoituja kohtauksia, joissa he pysyvät totuudenmukaisina omille hahmoilleen, kohtauksen hahmojen väliselle suhteelle sekä ympäristölle. Opiskelijat saavat enemmän henkilökohtaista palautetta. Kolmoskurssilla esitellään myös ryhmäkohtaukset, niiden dynamiikka ja fokus. Opiskelijat siirtyvät helpommin kohtauksesta toiseen ja ottavat enemmän vastuuta kohtauksista ja niiden dramaturgiasta. Kolmoskurssi päättyy (vapaaehtoiseen) valmistujaisesitykseen.

IMPROVISAATIO 4: NÄYTTELIJÄNTYÖ (8 VIIKKOA)

Neljäs kurssitaso keskittyy näyttelijäntyön eri osa-alueisiin. Opiskelijat tekevät näyttelijäntyön harjoituksia, jotka syventävät ymmärrystä ja kokemusta lavalla ja muiden edessä olemisesta suhteessa itseen, kanssanäyttelijöihin ja ympäröivään tilaan. Kurssin aikana keskitytään tutkimaan ilmaisua, lavatyöskentelyä, omaa kehollisuutta ja liikkeettä, äänenkäyttöä, tilassa toimimista ja viewpoints-tekniikkaa. Näyttelijäntyötä ja improvisaatiota tutkitaan myös osittain soveltavan klovnerian näkökulmasta.

 

Kurssin aikana kiinnitetään huomiota jokaisen yksilölliseen ilmaisuun ja siihen että jokainen on ainutkertainen ja sitä kautta riittävän kiinnostava juuri sellaisena. Kurssin aikana vahvistetaan ymmärrystä siihen, että sinä riität. Kurssilla tarkastellaan myös aitoa tunnereagointia, luonnollista vaikuttumista, nähdyksi tulemista ja toisen todellista näkemistä.

IMPROVISAATIO 5: FORMAATIT (8 VIIKKOA)

Viidennellä kurssitasolla keskitytään formaatteihin, eli niihin “paketteihin”, joissa improvisaatioteatteria on helppo tuoda yleisön nautittavaksi. Kurssilla opiskellaan sekä tarinallisia että ei-tarinallisia formaatteja. Tämä mahdollistaa laajan ymmärryksen ja kokemuksen siitä, mitä kaikkea improvisaatioteatteria voi esittävänä taiteena pitää sisällään. Impro Helsinki on pitkän improvisaation koulu ja yksi sen kulmakivistä on esiintyminen. Viides kurssitaso päättyykin valmistujaisesitykseen, jossa opiskelijat esittävät jonkin oppimistaan pitkän improvisaation formaateista. 

 

Formaatit ovat olemassa improvisaatiota tukevana elementtinä, eikä päinvastoin. Opiskelijat oppivat monia uusia formaatteja ja taitoja kurssin aikana - mutta saavat myös kokemusta siitä, että parhaimmillaan formaatit eivät kahlitse improvisoijia vaan antavat heille yhteisen kielen ja lukemattoman määrän vapautta.

IMPROVISAATIO 6: UUDEN ALKU (8 VIIKKOA)

Kurssikokonaisuutemme viimeinen taso keskittyy luovaan työskentelyyn ja oman taiteilijuuden kasvattamiseen. Jokainen opiskelija saa tuoda omia kiinnostuksen kohteitaan ja ideoitaan ryhmän kehitettäväksi. Tätä kautta opiskelijat kehittävät useita uusia tapoja tuoda improvisoitua teatteria yleisön eteen. Kurssin aikana kehitetään ryhmädynamiikkaa, luottamusta, yhteistyötä, uusia tekniikoita sekä saadaan henkilökohtaista palautetta omasta taiteilijuudesta.

 

Kurssi ja Impro Helsingin perusopintopolku päättyy valmistujaisesitykseen, jossa ryhmä esittää itse kehittämänsä improformaatin. Valmistuttuaan 6-kurssilta, opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua vuoden kestävään konservatoriokoulutukseen.